Działamy w strukturze organizacyjnej światowego koncernu SUEZ. Na europejskim rynku SUEZ zarządza środowiskiem naturalnym od prawie 100 lat. Oferta firmy obejmuje systemy odbioru i zagospodarowania odpadów stałych, ciekłych, nietypowych, utrzymanie terenów zieleni, selektywną zbiórkę odpadów, całoroczne (mechaniczne i ręczne) utrzymanie czystości dróg, chodników, placów i przystanków.

DANE KONTAKTOWE
SUEZ PÓŁNOC Spółka z o.o.
Siedziba Główna ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk
tel. (+48) 58 309 00 00 (centrala)
tel. (+48) 58 309 02 33 (tel. całodobowy)
fax (+48) 58 309 49 53
suezpolnoc@suez.com
 
Oddział Kościerzyna ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna
tel. (+48) 58 686 71 77
suezpolnoc@suez.com
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Oddział Tczew ul. Targowa 4, 83-110 Tczew
tel. (+48) 58 531 40 06
suezpolnoc@suez.com
 
Oddział Chojnice ul. Gdańska 110 D, 89-600 Chojnice
tel. (+48) 58 525 64 06
suezpolnoc@suez.com
 
 
HARMONOGRAMY
OBSZAR HARMONOGRAM OPIEKUN UWAGI
GMINA:
   OSIEK
   SKÓRCZ
   SMĘTOWO GRANICZNE
MIASTO:
   SKÓRCZ
 -  695 095 010 - Mateusz Knitter
515 224 255
 
KARSIN H2016 - Karsin 515 224 255 - Justyna Szczepankiewicz
515 224 708
 
KOŚCIERZYNA H2018 - Kościerzyna GMINA
od 10'2018
515 224 708 - Jarosława Dysarz
515 224 255
 
H2018 - Kościerzyna MIASTO
od 10'2018
515 224 255 - Justyna Szczepankiewicz
515 224 708
 
LINIEWO H2017 - Liniewo 515 224 514 - Iwona Sulewska
515 224 255
powiadomienia sms o odbiorze odpadów od mieszkańców posesji tzw. "trudnodostępne" odbierane raz na dwa lub trzy miesiące proszę kierować na nr 515 224 255
LUBICHOWO  -  695 095 010 - Mateusz Knitter
515 224 708
 
NOWA KARCZMA H2016 - Nowa Karczma 515 224 708 - Jarosława Dysarz
515 224 514
 
PRZYWIDZ H2016 - Przywidz 515 224 514 - Iwona Sulewska
515 224 708
 
STARA KISZEWA H2015 - Stara Kiszewa 515 224 514 - Iwona Sulewska
515 224 708
 
ZBLEWO  -  695 095 010 - Mateusz Knitter
515 224 514
 
 
WZORY UMÓW
Wzór umowy dotyczącej dzierżawy pojemników przez podmioty gospodarcze i instytucje z Związku Gmin Wierzyca Pismo przewodnie najem pojemnikow ZGW W sprawie podpisania Umowy prosimy o kontakt: pojemniki.polnoc@sitapolska.com.pl
SUEZ Umowa najmu pojemnika
Załącznik nr 2 do umowy najmu pojemnika
Załącznik nr 3 do umowy najmu pojemnika
Związek Gmin Wierzyca: Broszura informacyjno - edukacyjna - nowe zasady segregacji
Związek Gmin Wierzyca: Druki
Administratorem Danych Osobowych jest SUEZ Północ sp. z o.o., Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk, zwana dalej „Spółką”. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: ul. Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod.polnoc@suez.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych i reklamacyjnych, a także na potrzeby realizacji umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym i w związku z ewentualnymi roszczeniami Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.